Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze

Informacja o realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ocena 0/5

Bez tytułu_(1)    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze przystąpił do realizacji zadania pn:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023,

który  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 25114,95 zł

całkowita wartość zadania – 25114,95 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba uczestników Programu to 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego .
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze będzie realizował Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 od marca 2023 r. do grudnia 2023r.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 23 lutego 2023r.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

w siedzibie GOPS w Nurze ul. Drohiczyńska 2
można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurze, ul. Drohiczyńska 2,

Tel : 86 2774118

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Format: docx, 30.7 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności