Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: strona główna

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze został utworzony uchwałą Nr 37/IX/90 Rady Narodowej w Nurze z dnia 30 kwietnia 1990 roku. OPS w Nurze jest jednostką organizacyjną, która wykonuje zadania własne i zlecane gminie z zakresu pomocy społecznej. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze jest Urząd Gminy w Nurze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pracownicy GOPS

Maria Wojtkowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze

 

 Maria Oblińska
Pracownik socjalny

 

Magda Ferenc

Pracownik socjalny

 

 Marta Godlewska
Pracownik socjalny

(nieobecność usprawiedliwiona) 

 

Ewa Godlewska
Pracownik socjalny

(nieobecność usprawiedliwiona) 

 

 Krystyna Kietlińska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

(nieobecność usprawiedliwiona)