Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: strona główna

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze został utworzony uchwałą Nr 37/IX/90 Rady Narodowej w Nurze z dnia 30 kwietnia 1990 roku. OPS w Nurze jest jednostką organizacyjną, która wykonuje zadania własne i zlecane gminie z zakresu pomocy społecznej. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze jest Urząd Gminy w Nurze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pracownicy


Maria Wojtkowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze

 Maria Oblińska
Pracownik socjalny

 Marta Godlewska
Pracownik socjalny

(nieobecność usprawiedliwiona) 

Ewa Godlewska
Pracownik socjalny

 Krystyna Kietlińska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 

Katarzyna Dymek
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych