Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: Dla mieszkańca

KLUB SENIOR+

Klub Senior + powstał w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2021-2025 i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze. Jest to Ośrodek Wsparcia dla mieszkańców gminy Nur powyżej 60 roku życia w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Nur. Klub dysponuje 12 miejscami. Siedziba Klubu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Nurze przy ul. Łomżyńskiej 14 na parterze budynku. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę spotkań wyposażoną w meble oraz sprzęt służący do ćwiczeń, aneks kuchenny i toalety.

Powstanie oraz bieżąca działalność Klubu Senior+ w Nurze jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2021-2025 ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych gminy Nur.

Opiekę nad funkcjonowaniem klubu sprawuje Pracownik GOPS w Nurze. Uczestnikami Klubu mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Nur. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów i i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizacje zajęć rzecz  społecznej aktywizacji, w tym w zakresie aktywności ruchowej  lub  a  także  edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej i opiekuńczej. Klub umożliwia spędzanie wolnego czasu w bezpiecznej i przyjaznej seniorom przestrzeni. Ponadto, uczestnicy mają możliwość udziału w spotkaniach tematycznych, dzięki którym są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Dzięki uczestnictwu w Klubie Senior+ seniorzy mają szansę podtrzymywać więzi sąsiedzkie i kontakty społeczne, dzięki czemu zmniejsza się poczucie odizolowania społecznego. Pobudzanie seniorów do aktywności wzmaga ich kontrolę nad życiem oraz decyzyjność, a społeczeństwu gwarantuje zyski w postaci grupy ludzi chętnej do dzielenia się pomocą i doświadczeniem,

W warunkach pracy stacjonarnej Klub zaprasza seniorów w każdy piątek, przez 4 godziny dziennie (za wyjątkiem dni świątecznych) według comiesięcznych harmonogramów.

Opiekunem grupy seniorów w Klubie jest  p. Katarzyna Dymek (kontakt w sprawie Klubu tel. 86 277 41 18).