Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: strona główna

Akty prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ).
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).
 3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.).
 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. z 2018  r. poz. 1510 z późn. zm.).
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.).
 8. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).
 9. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.).