Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze

Informacja o stypendium szkolnym 2022/2023

Ocena 0/5

Przypominamy, że w okresie  od 1 do 15 września 2022 roku, składać można wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania uprawnień do stypendium szkolnego jest posiadanie miesięcznej wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia niższej od wysokości kryterium dochodowego ustalonego dla osoby w rodzinie, tj. 600,00 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Nur.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, pok. nr 6.

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego).

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania uprawnień do stypendium szkolnego jest posiadanie miesięcznej wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia niższej od wysokości kryterium dochodowego ustalonego dla osoby w rodzinie, tj. 600,00 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Nur.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności