Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Państwa - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Ocena 0/5

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych w wysokości do 80%. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

Cele programu:

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem :

MODUŁ I - organizacja i koordynacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich
W ramach Modułu I - 2 środowiska skorzysta ze wsparcia, w ramach którego seniorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci usług sąsiedzkich obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby, które spełniają następujące kryteria:

- osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, są mieszkańcami Gminy Nur i z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz ww. osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Okres realizacji programu : do 31 grudnia 2024r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze

ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

Tel. 86 2774118, 86 2779910

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności